Hộp trữ thực phẩm

Bộ 7 hộp Chữ nhật Smart Seal
Neoflam Smart seal

Bộ 7 hộp Chữ nhật Smart Seal

1.809.000₫ 1.904.000₫
Bộ 5 hộp Chữ nhật Smart Seal
Neoflam Smart seal

Bộ 5 hộp Chữ nhật Smart Seal

1.328.000₫ 1.398.000₫
Bộ 3 hộp Chữ nhật Smart Seal
Neoflam Smart seal

Bộ 3 hộp Chữ nhật Smart Seal

844.000₫ 888.000₫
Bộ 3 hộp vuông Smart Seal
Neoflam

Bộ 3 hộp vuông Smart Seal

735.000₫ 774.000₫
Bộ 5 hộp vuông Smart Seal
Neoflam

Bộ 5 hộp vuông Smart Seal

1.150.000₫ 1.210.000₫
Bộ 7 hộp vuông Smart Seal
Neoflam

Bộ 7 hộp vuông Smart Seal

1.573.000₫ 1.656.000₫
Hộp Inox 2000ml GGOMI GV589
GGOMi

Hộp Inox 2000ml GGOMI GV589

313.200₫ 348.000₫
Hộp Inox 1150ml GGOMI GV588
GGOMi

Hộp Inox 1150ml GGOMI GV588

259.200₫ 288.000₫
Hộp Inox 700ml GGOMI GV587
GGOMi

Hộp Inox 700ml GGOMI GV587

196.200₫ 218.000₫
Hộp Inox 540ml GGOMI GV586
GGOMi

Hộp Inox 540ml GGOMI GV586

187.200₫ 208.000₫
Hộp Inox 350ml GGOMI GV585
GGOMi

Hộp Inox 350ml GGOMI GV585

169.200₫ 188.000₫
icon icon icon